Prośba czy proźba?

Pisownia słowa „prośba” jest poprawna. Jest to rzeczownik, który oznacza „żądanie lub wniosek o coś” lub „prośbę o coś”. W zdaniu może być użyte jako podmiot lub dopełnienie, np.: „Mam prośbę do ciebie” lub „Poproszę o szklankę wody”.

Natomiast słowo „proźba” nie istnieje w języku polskim. Jest to błąd ortograficzny, który pojawia się czasami, gdy ktoś chce napisać słowo „prośba”, ale pisze je z błędną pisownią. Aby uniknąć tego błędu, należy pamiętać, że poprawna pisownia słowa „prośba” to „prośba” z literami „ś” i „b”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.